Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

D

Dagneutrale planten

De belichtingsduur (daglengte) heeft geen invloed op de bloemvorming.

Diadroom

Soms in zoetwater, soms in de zoutwater levende vis.

Dichasium

Vertakkingsvorm, waarbij de twee zijtakken de voortzetting van de moedertak vormen.

Dichotoom

Gaffelvormig vertakt met twee gelijkwaardige zijtakken.

Diffusie

Uitwisseling van moleculen totdat er een evenwichtstoestand ontstaat

Diffusieoppervlak

Oppervlak waar de diffusie plaatsvindt

Diplolid

Cellen met dubbel aantal chromosomen.

Doosvrucht

Uit enkele vergroeide vruchtbladen gevormde vrucht, die bij rijpheid open springt.

Dwarsnerf

Kortere bladnerven, die in een hoek af staan van de lengtenerven

Omhoog