Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

L

Lancetvormige bladvormen

Grootste doorsnede van de bladschijf ligt onder het midden.

Lange-dagplant

Planten, die bij een dagelijkse belichtingsduur van meer dan 12 uur bloeien.

Larvofiel

Bij larvofiele muilbroeders worden de eieren eerst gelegd en worden de larven bij het uitkomen (of kort daarna) in de bek genomen.

Leem

Mengsel uit klei en zand

Lengtenerf

Van de bladbasis naar de bladpunt lopen de nerf

LFS

Local Fish Store

LFS
Local Fish Store (lokale vissen winkel)

Lijnvormige bladvorm

Breedte tot lengte als 1 6 tot 8; bladranden parallel.

Lintvormige bladvorm

Breedte tot lengte als 1

Luchtblad

Blad, dat zich boven water ontwikkelt

Lumen

De hoeveelheid licht die een lamp per seconde geeft.

Lux

Waarde waarmee licht gemeten wordt

Omhoog