Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

M

Macrosporangium

Sporenhoopje voor macrosporen.

Macrospore

Vrouwelijke (grotere) spore.

Mannelijke bloemen

Bloemen, die slechts meeldraden dragen.

Mesotroof

Gemiddelde voedselrijkdom tussen oligotroof (voedselarm) en eutroof (voedselrijk).

Micro-Siemens

Het geleidende vermogen (uS), ook wel micro-Siemens genoemd geeft de hoeveelheid opgeloste stoffenweer in het water.

Microsporangium

Sporenhoopje voor microsporen.

Microspore

Mannelijke (kleine) spore.

Middennerf

De nerf, die van de bladbasis naar de blad punt loopt

Modificatie

Door milieuveranderingen veroorzaakte omvorming in een plant

Moerasplant

Plant van vochtige of natte bodem

monotypisch
een soort
Er komt maar een soort voort uit een montypisch geslacht.

Morfologie

Wetenschap van de uitwendige bouw of vorm van dieren en planten.

MTS
Multiple Tank Sydrome (Meerdere Bakken Gekte)
Multiple Tank Sydrome (Meerdere Bakken Gekte)

Muilbroeders

De vissen broeden de eieren uit in de mond.

Mutatie

Een spontaan optredende verandering van het erfelijk materiaal.

Omhoog