Verklarende woordenlijst: een beschrijving van veel gebruikte aquarium termen

Kies de gewenste letter!

R

Redoxpotentiaal

(rH-waarde) Dit is de verhouding tussen reducerende en oxiderende stoffen. De reducerende stoffen zijn o.a. de afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffen van vissen Hiervoor is dus zuurstof nodig om dat te verwerken. De oxiderende stoffen zijn stoffen zoals bijvoorbeeld zuurstof en ozon waarmee de afvalstoffen verwerkt kunnen worden (door baccies bv).

Revisie

Herziening van de nomenclatuur

Rizoid

Een- of meercellige haren, die de wortels vervangen. Hun functie is hoofdzakelijk de verankering in/aan het substraat.

Rizoom

Wortelstok, ondergronds, meer of minder verdikt stengelstuk. De rizomen slaan vaak zetmeel op.

Rozetplant

Bodemstandige plant, waarvan de bladeren een rozet vormen

Rudimentair

Gedegenereerde maar nog aanwezige organen, die hun oorspronkelijke functie verloren hebben.

Omhoog