Kooldioxide (CO2)

15-10-2004 door Apisto

Het is 04 dec 2022, 5:20


CO2?

In uw plantenaquarium is de concentratie van CO2 zeer belangrijk. CO2 is de wetenschappelijke formule van kooldioxide. C staat voor Carboneum = koolstof en O voor Oxygenium = zuurstof. Het is een voedingsstof voor de planten die onontbeerlijk is. De beesten in uw aquarium produceren CO2, maar als u veel planten in uw aquarium heeft is dat niet genoeg, en zullen uw planten niet (goed) groeien. Dan is het misschien tijd om extra CO2 toe te voegen. In deze tabel kunt u de concentratie van CO2 in uw aquarium bepalen door het meten van de KH en de PH (hiervoor zijn in de handel uitstekende meetsetjes te verkrijgen). Via de planten wordt zuurstof uit het de CO2 aan de vissen in het aquarium doorgegeven de koolstof uit de CO2 gebruiken de planten zelf om o.a. te groeien, en hierbij produceren de planten dus zuurstof.

Een gering deel van het in water opgeloste CO2 gas verbindt zich chemisch met het water tot een zwak zuur, het zg koolzuur (H2CO3), dit koolzuur (H2CO3) splitst zich in het water in H+ en HCO3-. Het is nu de H+ die zorgt voor een lagere pH, vandaar koolzuur. Het begrip koolzuur wordt vaak verwisseld met het gasvormige CO2. Maar ook koolzuur speelt in het aquarium een zeer belangrijke rol. Koolzuur maakt het water zuurder, het laat de pH dalen. Hierdoor is het dus mogelijk om de PH te controleren door middel van CO2, en dat ziet u dus tegenwoordig vaak, de PH van een aquarium wordt door een electronisch apparaat op dezelfde waarde gehouden door de hoeveelheid CO2 in het water te controleren. Zo slaat u twee vliegen in een klap.
CO2 concentratie
Wanneer is er voldoende koolzuurgas (CO2) voor de planten aanwezig? Grof uitgedrukt kan gesteld worden dat bij een pH van 6,8 tot 7,2, gecombineerd met een KH van 4 tot 7 voldoende koolzuurgas beschikbaar is, circa 20 mg/l. Om dat te controleren moet men 's-morgens en 's-avonds de aangegeven waarden meten. Meet men in de avond een te hoge pH dan betekend dit dat men teveel licht aan heeft gehad en dient voor de toekomst het licht getemperd te worden, of extra Co2 worden toegevoegd.

Als u naar de volgens verschillende fabrikanten optimale concentratie CO2 kijkt, ligt die uiteen. Deze ideeen komen van verschillende kanten en u ziet dat de concentratie van de CO2 nog een punt van discussie is. DUPLA geeft weer andere waarden dan EHEIM, die weer ander waarden geven dan blablabla etc. Maar zeker is als u te weinig CO2 heeft in uw aquarium, dan groeien uw planten slecht of niet en u kunt gewoon een van beide aanhouden, ze hebben allebei gelijk of niet gelijk. De beste hoeveelheid CO2 is namenlijk die hoeveelheid waarbij UW aquarium het, het best doet.(de hoeveelheid hoeft dus niet op de mg/l nauwkeurig afgeregeld te worden, tenslotte heeft niet iedere plant evenveel CO2 nodig).
Geplaatst: 01 maart 2008, 20:25
van: Opzichter
Gewijzigd: 17 jan 2010, 16:47
van: Opzichter
Bekeken: 3219

[ Toon onderwerp ]

Keer terug naar Zoetwater