Deepor Beel biotoop

02-02-2008 door Guuswhatever

Het is 04 dec 2022, 6:09


Deepor Beel

De omgeving

Beel is een Indisch woord en verwijst naar een groot water of een wetland. Deepor Beel is een zoetwatermeer in India met een grootte van ruim veertig vierkante kilometer. Het is een afgesneden stroom van de rivier Brahmaputra, maar is hiermee opnieuw verbonden door middel van een kanaal (Khonajan kanaal). Deepor Beel vangt het regen vanuit het omliggende gebied op en loost dit in de Brahmaputra. Hierdoor is er drie meter speling in de waterdiepte. Na het natte seizoen is het waterpeil zo’n vier meter, gedurende het droge seizoen zakt deze tot één meter. Ook de temperatuur in Deepor Beel varieert, van 10,6 tot 32.0 graden Celsius. De pH en hardheid variëren respectievelijk tussen de 7.0-7.7 en de 6-12 dH. De bodem van het meer bestaat uit modder, zand, slib of kiezels. Het omringende hoogland bestaat uit gneis en schist dat zo’n 2,5 miljoen jaar geleden is gevormd (Mongabay, 2008a; Ramsar, 2002; WWF, 2008).

Flora

De flora van Deepor Beel bestaat uit 448 soorten. Het overgrote deel van de flora wordt gevormd door 78 soorten uit vijf families. Onder de aanwezige planten kan een grove driedeling worden gemaakt. Namelijk; bomen, oevervegetatie en waterplanten. Dit kan uiteraard verder of anders worden uitgesplitst. Hier zullen we echter alleen de waterplanten verder uitsplitsen in submerse, emerse en drijvende soorten. De dominante waterplanten die in en rond het meer voorkomen zijn (Ramsar, 2002; WWF, 2008);
- Eichornia crassipes (drijf);
- Pistia stratiotes (drijf);
- Ottelia alismoides (submers);
- Lemna minor (drijf);
- Potamogeton crispus (submers);
- Vallisneria spiralis (submers);
- Hydrilla verticillata (submers);
- Ipomoea reptans (emers);
- Azolla pinnata (drijf);
- Spirodela polyrhiza (drijf);
- Eleocharis plantaginea (emers);
- Nymphaea albea (drijf);
- Nymphaea rubra (drijf);
- Sagittaria sagittifolia (submers);
- Euryale ferox (drijf).

Vissen

Zie bijlage 1 (onderaan) voor een compleet overzicht van de vissen die in Deepor Beel zwemmen.

Badis badis
Badis badis is de wetenschappelijke naam van het blauwbaarsje. Zoals de naam al zegt, een lid van de baarzen. Hierbinnen behoort de soort tot de familie badidae. Deze familie heeft vertegenwoordigers in Nepal en India. Badis badis komt oorspronkelijk uit de laatste. Hier komt de soort wijdverspreid voor in de stroomgebieden van de rivieren Ganges en Brahmaputra. Badis badis heeft een voorkeur voor stilstaand tot stromend water, waar het zich in de middelste en onderste waterlagen ophoudt. Habitatten die hieraan voldoen zijn rivieren, sloten en vijvers Het water moet een pH hebben van 6 tot 8, een temperatuur van 23-26 graden Celsius en een hardheid van 5-19 dH (Fishbase, 2008a; Wikipedia 2008a,b).

P.S. Badis badis staat niet op de lijst van vissoorten die voorkomen in Deepor Beel, maar is wel binnen een straal van tien kilometer gesignaleerd (Mongabay, 2008b).

Botia Dario
Botia Dario behoort tot dezelfde klasse als het blauwbaarsje, Badis badis. Het is echter geen baars maar een lid van de orde der karper-achtigen. De familie waar deze vis thuishoort is cobitidae. Dit betekent dat de vis familie heeft in Europa, Azië en Marokko. Botia Dario komt alleen voor in Azië, meer precies in India. Nog preciezer, in het stroomgebied van de rivieren Ganges, Brahmaputra en Gaylegphug. Hier leeft de vis op de bodem van heldere bergbeekjes. De optimale pH van het water ligt tussen de 6,5 en 7,5, de temperatuur moet ongeveer 23-26 graden Celsius zijn. De hardheid mag maximaal 10 á 12 dH bedragen (Fishbase, 2008b; Loaches online, 2008; Ramsar, 2002; Wikipedia, 2008c).

Colisa fasciata
Colisa fasciata is beter bekend onder de naam gestreepte gourami. Net als Badis badis en Botia dario behoort Colisa fasciata tot de klasse actinopterygii. Evenals Badis badis is het een lid van de orde der baarzen. Specifieker, de vis is lid van de familie osphronemidae. Deze familie heeft alleen leden uit Azië. In het speciaal het gebied dat loopt van Pakistan tot India, en van de Malay eilandengroep tot noordoostelijk Korea. In dit grote gebied komt de Colisa fasciata voor in India, Birma en mogelijk ook in Thailand. Hier leeft de soort in de bovenste waterlagen van rivieren, baaien, slootjes, vijvers en meren. De pH van het water moet tussen de 6,0 en 7,5 liggen, de temperatuur tussen de 22-28 graden Celsius en de hardheid tussen 4 en 15 dH (Fishbase, 2008c; Ramsar, 2002; Wikipedia, 2008d,e).

Bronnen

Fishbase (a), Badis badis, 2008
Fishbase (b), Botia dario, 2008
Fishbase (c), Colisa Fasciata, 2008
Loaches online, Botia dario, 2008
Mongabay (a), Indian Burmese rivier, 2008
Mongabay (b), Occurrences of Badis badis, 2008
Ramsar Wetlands; Information sheet on Ramsar Wetlands, Deepor Beel, 2002
Wikipedia (a), Badidae, 2008
Wikipedia (b), Perciformes, 2008
Wikipedia (c), Cobitidae, 2008
Wikipedia (d), Osphronemidae, 2008
Wikipedia (e), Actinopterygii, 2008
WWF India, Deepor Beel, 2008

Bijlage 1

- Ailia coila
- Amblypharyngodon mola
- Anabus testudineus
- Aorichthys seenghala
- Aspidoparia morar
- Barilius barila
- Barilius bola
- Botia dario
- Catla catla
- Chanda nama
- Chanda ranga
- Channa gachua
- Channa marulius
- Channa orientalis
- Channa punctatus
- Channa striatus
- Cirrhinus reba
- Cirrhinus mrigala
- Clarias batrachus
- Colisa fasciata
- Ctenopharyngodon idella
- Cyprinus carpio var communis
- Gudusia chapra
- Glossogobius giuris
- Heteropneustes fossilis
- Hypophthalmichthys molitrix
- Labeo rohita
- Labeo calbasu
- Labeo gonius
- Labeo diagonelis
- Lepidocephalus guntea
- Mastacembalus aculeatus
- Mastacembalus armatus
- Monopterus cuchia

Bron; Ramsar Wetlands
Geplaatst: 01 maart 2008, 20:25
van: Opzichter
Gewijzigd: 17 jan 2010, 17:07
van: Opzichter
Bekeken: 1415

[ Toon onderwerp ]

Keer terug naar Zoetwater