De kruistocht voor een baardalgvrij aquarium

11-07-2007 door Gianni

Het is 04 dec 2022, 6:28


Eerst en vooral, penseel algen of baardalgen, in het Nederlands worden ze vaak door elkaar gehaald. Het meest eenduidig is de Engelse term Black brush algae (BBA), waarbij je “algae” zo moet uitspreken alsof het iets vies is die in je mond zit en je het uitspuwt. De mensen die met deze alg te kampen hebben zullen met volle overtuiging kunnen uitleggen hoe precies ik bedoel.

De andere ("mietjes") algen;
Andere, simpelere algen zijn de groene en de blauwe alg:
Algemene oorzaak van dergelijke algen;
* Groene algen; teveel N (Stikstof) in het water volgens dat er P(fosfor) aanwezig is.
Oplossing: Snelgroeiers plaatsen die de N opvreten
* Blauwe algen; teveel P (fosfor) in het water volgens dat er N(stikstof) aanwezig is. (Meestal een opstart probleem)

Deze algen zijn nog net in staat om de N en P uit respectievelijk NO3, en PO4 te halen.
Als het evenwicht tussen de twee in het water niet goed is, dan steken deze algen de kop op. Red field methode is een passend antwoord op deze problematiek.

De baardalg is een ander verhaal.
Hier gaat het over deze alg, en de kruistocht die ik heb afgelegd om deze te overwinnen.
Afbeelding

Een beschrijving over de alg;
Het is geen simpele alg zoals de blauwalg of de draadalg er zijn. Het is een verder geëvolueerde alg, die het metabolisme van planten dicht benadert.
Men herkent ze aan plukjes zacht zwart haar van maximaal 1,5 cm lang. Er zit een rode, violette schijn in en wanneer men de alg in spiritus of methanol legt, dan wordt deze rood, wat duidt dat deze bij de roodwieren hoort.
Men treft de alg vaak aan op de plaatsen waar het water het hardst stroomt, en op de randen van planten, met een extreme voorkeur voor de traaggroeiers.
Wanneer men de alg probeert los te pulken, dan heeft men meestal een stuk uit de plant mee, de alg zit er echt in vast gegroeid.
Vissen die deze alg opeten zijn er nauwelijks te vinden en daarbij eten ze vaak maar een heel klein beetje.
Zo is er de Ameca Splendens
Afbeelding
en de Siamese algeneter bijvoorbeeld.
Afbeelding
Garnalen kunnen deze alg wel de baas, de Japonica’s (Amano garnalen) zijn de ganse dag bezig met deze alg te maaien, maar ook hier; tenzij je je bak vol steekt met garnalen zullen deze de alg nooit klein krijgen.
Afbeelding
Deze dieren zijn goed om in het aquarium te plaatsen voordat er een plaag is, (in de kiem smoren noemen ze dit).

Wat maakt deze alg nu zo hard te overwinnen?

Deze alg maakt geen gebruik van simpele moleculen, maar haalt deze uit complexere groepen zoals zetmeel en suikers. Deze komen in het aquarium door een tekort aan “iets” waardoor de planten in het aquarium niet tot een volledige assimilatie/groei kunnen overgaan. Volgend schema geeft de globale werking van plantengroei aan.
Afbeelding
De basis ingrediënten voor plantengroei zijn volgende;
H²O, CO², NO³, PO4 en licht als energiebron.
Daarnaast zijn er nog vele sporenelementen nodig maar dit slechts in kleinere mate:
Cu, Fe, Mg, Na, K, Cl,…
De suiker wordt gevormd door H²O en CO² onder invloed van licht (fotosynthese) daarbij wordt er zuurstof als nevenproduct gemaakt dat terug geloosd wordt, niet erg want dat hebben we graag.
Opdat de plant iets zou kunnen doen met deze suikers moeten er voldoende meststoffen aanwezig zijn zoals de N en P, deze worden gehaald uit Nitraat en fosfaat. Dit zijn de belangrijkste voedingsstoffen. Suiker + N + P -->groei. Er zijn echter wel nog wat bijkomende stoffen nodig om een optimale groei te hebben; de sporenelementen.
Als er weinig van deze stoffen aanwezig zijn zal de plant amper groeien omdat deze stoffen noodzakelijk zijn om bepaalde types cellen op te bouwen, dit echter in minieme mate maar als er te weinig van deze zijn, gaat de groei niet door, of krijgt de plant een afwijking (kleur/vorm)
Dit is meestal het probleem met baardalgen, De basisingrediënten voor de groei zijn er maar het proces kan niet afgewerkt worden. De planten krijgen voldoende licht, CO² en H²O en daardoor wordt er suiker gemaakt, als er nu één van de andere ingrediënten ontbreekt of deze zeldzaam is, dan gaat de groei niet door en worden de suikers opgestapeld en uiteindelijk afgescheiden.
Deze vrijkoming van suikers zorgt er voor dat de baardalg kan groeien.

De remedie:

“Ont” suikeren gaat niet, de enige remedie is de oorzaak vinden en daarvoor bestaan meetsetjes. Deze meten echter alleen de Hoofdelementen NO³ en PO4 en misschien FE. Maar naar de rest is het gissen.

Mijn situatie; reeds een 10 tal jaar bezit ik een aquarium en reeds 6 jaar bezit ik ook baardalg.
Omdat vroeger de klemtoon meer op de vissen dan de planten lag, keek ik er dan ook niet naar, zolang ze niet al mijn planten kapot maakten was ik gelukkig. Door natuurlijke selectie (door de baardalg) werden mijn verschillende soorten planten herleid naar 2; javavaren en javamos. 2 soorten waarop de alg niet kon zegevieren, alle andere soorten die ik probeerde gingen ten onder.

Vorig jaar ben ik me volledig gaan toeleggen met het proberen oplossen van dit probleem en ben ik in verschillende bakken met baardalg (de mijne hadden het allemaal (3)) gaan experimenteren.
Inmiddels heb ik bijna alles geprobeerd en weet wat de effecten zijn:
Hieronder samengevat:
Afbeelding

Mijn oplossing om van je baardalg te geraken: voeg extra CO² toe, voeg sporenelementen toe en flourisch Excel. In mijn aquaria (3 stuks) lukte deze methode om binnen de 7 dagen de alg volledig weg te krijgen. Ik wil hier niet echt reclame maken voor dit product maar ben er verdorie tevreden mee, als je jarenlange probleem in slechts 7 dagen volledig opgelost is,…
Om algvrij te blijven kan men de japonica garnalen inschakelen die mogelijke alg-groei in de toekomst kan tegenhouden. Met de vuurgarnalen zou het ook lukken, maar dit heb ik nog niet geprobeerd.


Hopelijk help ik hiermee vele mensen.
Groeten, Gianni ;)
Geplaatst: 01 maart 2008, 20:25
van: Opzichter
Gewijzigd: 17 jan 2010, 18:40
van: Opzichter
Bekeken: 5162

[ Toon onderwerp ]

Keer terug naar Zoetwater